Mededeling kerstmis

Kerstmis zal dit jaar in veel opzichten anders zijn dan andere jaren. Omwille van de coronaperikelen zijn we allemaal aan afspraken en maatregelen gehouden, die – hoe vervelend ook – geen ander doel hebben dan ervoor te zorgen dat we spoedig tot goede oplossingen kunnen komen en ondertussen elkaars veiligheid zo goed als mogelijk kunnen garanderen. De zorg en zorgvuldigheid voor elkaar zoals we die in de kerken al sinds maart hanteren, willen we ook met kerstmis naar best vermogen waarborgen.

Voor kerstmis in de kerk geldt dat dit jaar niet anders. Het zullen sobere vieringen zijn, waarbij het aantal toegestane bezoekers gemaximeerd is. Hoeveel precies, dat weten we nog niet: dat hangt weer af van de ontwikkelingen van nu naar kerstmis toe. In ieder geval zal er voor alle diensten van eerste kerstdag en tweede kerstdag gereserveerd moeten worden. De dienst(en) op Kerstavond zijn niet publiek toegankelijk. De dienst om 22:30 in de Grote Kerk is alleen te volgen via Omroep Brabant.

Volgend weekend – dus zaterdag (19) en zondag (20)- zijn er voor en na de Missen achter in de kerk bij de leden van het kerkbestuur voor alle kerstdiensten kaarten te verkrijgen, waarbij u er per persoon twee mag meenemen, en wel voor één van de diensten: ofwel eerste kerstdag, of tweede kerstdag. Pas in de dagen daarna worden de overige kaarten verdeeld. We hebben met het kerkbestuur gewikt en gewogen hoe we het het beste zouden kunnen doen, en dit is er eensluidend uit gekomen. Toegang tot de kerk met kerstmis kan enkel met deze kaarten. Vanaf komende maandag kan bij de pastorie geïnformeerd worden of er nog kaarten beschikbaar zijn.

In ieder geval worden alle diensten van de Grote Kerk uitgezonden door Omroep Venray en daar zijn we heel dankbaar voor. Daarnaast komen we ook nog met een mooi idee om ook met de mensen die niet naar de kerk kunnen of durven komen toch iets van kerstmis samen te kunnen beleven rondom de nachtmis. We danken u voor uw begrip en rekenen op uw welwillendheid!