misintenties week 12-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 17 maart 2018 t/m vrijdag 23 maart 2018

Zaterdag 17 maart: 5de zondag in de veertigdagentijd

18.30 u.: Eucharistieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19:15 u.: H. Mis: Lector: Twan Peeters
Voor: Miep van den Beuken en overleden familie,
ouders Bonants-Jacobs en familie

Zondag 18 maart: 5de zondag in de veertigdagentijd

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Annie Schaminee
Voor: Nellie van Baarsen-Rutten,
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie,
Jan Straatman en families Straatman-van Els en Rijbroek-Neijenhuis,
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk, overleden kinderen en kleinkinderen,
Grada Boumans-Groetelaars,
jaardienst Antoon van Osch, Anna van Osch-Hebben en overleden kinderen,
ouders Pierre en Nora Laurensse-Janssen en overleden familie,
jaardienst Gerrit Janssen en overleden familie,
jaardienst Joos Spee en overleden familie Spee-Litjens

Maandag 19 maart: H. Jozef

09:00 u.: H Mis:
Voor: Dietje Smulders

Dinsdag 20 maart:

09:00 u.: H. Mis
Voor: Jan Linskens vanwege zijn verjaardag,
overleden echtpaar Coonen-Huijbregts

Woensdag 21 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: familie de Vilder-Rutte

Donderdag 22 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: overleden familie Thijssen-Hendrix

Vrijdag 23 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Onze Lieve vrouw van Lourdes
11:00 u.: Uitvaartdienst: Gert Urselmann