misintenties week 17-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 21 april 2018 t/m vrijdag 27 april 2018

Zaterdag 21 april: 4de Zondag van Pasen

18.30 u.: Eucharistieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19.15 u.: H. Mis: Roepingenzondag
Voor: Nelly Thomassen-Peeters, echtgenoot Gerrit en zoon René,
Henny Alkemade-Juffermans en overleden familie (coll),
jaardienst Teresie Mertens,
jaardienst Jeanne Peters-Thomassen

Zondag 22 april: 4de zondag van Pasen

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Roepingenzondag
Voor: Wim en Wies Houwen-Cremers,
overleden echtpaar Thijssen-Kleine Staarman,
Ser en Nella Muijsers-Vullings,
Jan Euwals,
uit dankbaarheid voor familie Jansen-Wilmsen,
Jeanne Dielingen-Belfor en tevens voor echtgenoot Walter Dielingen

Maandag 23 april:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Harrie en overleden ouders Cornelissen-Pingen

Dinsdag 24 april:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huibregts,
voor een genezing

Woensdag 25 april: H. Marcus

09:00 u.: H. Mis:
Voor: overleden familie Thijssen-Hendrix

Donderdag 26 april:

09.00 u.: H. Mis:
Voor: vrede op de wereld

Vrijdag 27 april: H. Petrus Canisius

09:00 u. : H. Mis:
Voor de overledenen van de familie Janssen-Coremans