misintenties week 19-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES

van zaterdag 5 mei 2018 t/m vrijdag 11 mei mei 2018

Zaterdag 5 mei: 6de Zondag van Pasen

11.00 u.: Uitvaartdienst Oda Verhaegh
13.30 u.: Plechtige uitvaartdienst Jeanne van Haren-Gommans
19.15 u.: H. Mis: Lector: Annie Schaminee

Voor: Paula van Dijck-van Kempen (coll),
Hein van Valkengoed,
Jo Beerkens en Willy Beerkens-van Meijel,
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie,
Tony Clarke

Zondag 6 mei: 6de zondag van Pasen

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Twan Peeters
Koningsmis Schutterij ’t Zandakker Gilde St. Jan

Voor: zeswekendienst Jet Claessens-Jacobs,
zeswekendienst Gert Urselmann,
Sjors Dobbelaer en overleden familie,
Mia Akkermans-van Kempen en overleden familieleden,
jaardienst Gerda Claessens-Arts,
jaardienst Anneke Janssen,
Katja van Pelt en overleden familie,
jaardienst Jan Craghs

Maandag 7 mei:

8.40 u.: Rozenhoedje
09:00 u.: H. Mis:
Voor: Piet Hendriks en overleden familie Hendriks-Willemse, Mia Coolen

Dinsdag 8 mei:

8.40 u.: Rozenhoedje
09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts

Woensdag 9 mei:  

8.40 u.: Rozenhoedje
09:00 u.: H. Mis:
Voor: een bijzondere intentie
18.30 u.: Woord- en Gebedsdienst in De Mulder (’t Schöpke)

Donderdag 10 mei: Hemelvaart van de Heer

09.30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Arthur Gerritzen
Voor: Antoon en Anna van Osch-Hebben, overleden kinderen en kleinkinderen

Vrijdag 11 mei:

8.40 u.: Rozenhoedje
09:00 u.: H. Mis:
Voor: Gerrit Beerkens vanwege zijn verjaardag,
familie Elbers-Janssen
19.00 u.: Rozenhoedje bij de Lourdesgrot