misintenties week 2-2018

Zaterdag 6 jan.: Drie Koningen

Eucharistieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19:15 u.: H. Mis:
Voor: overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, ouders en familie,
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie,
Frans Rochette

Zondag 7 jan.: Openbaring des Heren

09:30 u.: Plechtige Hoogmis
Voor: Riek Moorrees-van Otterdijk,
jaardienst overleden echtpaar Hendriks-Cortenbach,
Gerrit Heijnen en zoon Willem,
uit dankbaarheid

Maandag 8 jan.: Doop van de Heer

09:00 u.: H Mis:
Voor: Tina Maessen

Dinsdag 9 jan.:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts,
Jan Euwals

Woensdag 10 jan.:

09:00 u.: H. Mis:  
Voor: Jan Linskens,
jaardienst Joos Bouten

Donderdag 11 jan.:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: H. Mis uit dankbaarheid

Vrijdag 12 jan.:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: familie Thijssen-Hendrix