Misintenties week 2-2019

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 5 januari 2019 t/m vrijdag 11 januari 2019

Zaterdag 5 januari.

10:30 uur: Plechtige Uitvaartdienst Bèr van Dijck
8.30 uur: Woord- en Communieviering in de Mulder (’t Schöpke)
19.15 uur: H. Mis:
 Lector: Marian Goumans
Jaardienst Nelly Thomassen-Peeters en tevens voor echtgenoot Gerrit en zoon René.
Pastoor Spekschate,
overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden ouders en familie.
overleden ouders Gerlachus Spee en Anita Spee- Linders en overleden familie.
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie.
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden.

Zondag 6 januari

09:30 uur: Plechtige Hoogmis: Lector: Catherine Mijnster
Jaardienst voor Jan Straatman.
Jaardienst voor overleden echtpaar Johan Hendriks-Cortenbach.
Voor: Agnes Reijnders-Coppus.
Jan Arts.
Peter Reichert.  
Gerrit Heijnen en zoon Willem.
Frans Rochette.

Maandag 7 januari

09.00 uur: H.Mis
Voor: alle levenden en overleden parochianen en alle geestelijken binnen onze parochie,.
Dat onze kerkgemeenschap weer spoedig een goede bezielende deken mag krijgen.
Voor onze bisschop Harrie Smeets

Dinsdag 8 januari

9:00 uur: H.Mis
voor Tina Maessen.
Voor onze parochie gemeenschap dat we
in 2019 samen gelukkig mogen zijn
11:00 uur: Plechtige uitvaartdienst Mie van den Munckhof-Goumans

Woensdag 9 januari

9:00 uur: H.Mis
Voor: Jan Ewalts.

Donderdag 10 januari

09.00 uur: H. Mis:
Voor: Jaardienst voor Joos Bouten

Vrijdag 11 januari

09:00 uur H. Mis
Dat onze kerkgemeenschap weer spoedig een
goede en bezielende deken mag krijgen.
Dat onze parochie midden in de gemeenschap
zal blijven staan om een levende kerk te zijn.