misintenties week 3-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 13 januari 2018 t/m vrijdag 19 januari 2018

Zaterdag 13 januari:

18.30 u.: Woord- en Communieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19:15 u.: H. Mis: Lector: Annie Schaminee
Voor: zeswekendienst Henny Alkemade,
jaardienst Nelly van Vegchel

Zondag 14 januari:

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Twan Peeters
Voor: jaardienst Piet en Mimi Jans-Beken-Martens en
overleden families Jans-Beken en Martens,
Els en Ruud ter Horst-Schoemaker,
Jan van Ham,
jaardienst Twan Wijnhoven, Rinus en Tom,
Gerda Claessens-Arts vanwege haar verjaardag,
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie,
jaardienst Fons Arts en overleden familie

Maandag 15 januari: H. Arnold Janssen                                  

09:00 u.: H Mis:
Voor: uit dankbaarheid

Dinsdag 16 januari:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen Huijbregts

Woensdag 17 januari:

09:00 u.: H. Mis:  
Voor: jaardienst Martha Weijs-Houben, tevens voor echtgenoot Piet,
overleden ouders Leonardus en Hendrika Jenneskens-Muijsers,
jaardienst Nelly van den Broek

Donderdag 18 januari: H. Antonius, Abt

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Uit dankbaarheid

Vrijdag 19 januari:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Jo Savelsbergh, ouders, familie en vrienden