misintenties week 37-2019

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 7 september t/m vrijdag 13 september 2019

Zaterdag 7 september.

18:30 uur: Woord- en Communieviering in ’t Schöpke-de Mulder (Veltum)
19:15 uur: H. Mis
Voor: Toos van Meijel-Jilisen, Gerrit van Meijel en familie,
Jac Hendriks, familie Hendriks en familie Arts,
voor de sterfdag van Sjaak Hoevenaars vandaag 17 jaren geleden,
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie,
overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, ouders en familie
Lector: Twan Peeters
Na de H. Mis een kerkdeurcollecte voor de
zieken/bezinningsmiddag op dinsdag 10 september.

Zondag 8 september.

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor: Herman en Maria Ebberink-Henckens en dochter Maria,
Thomas Lutters vanwege zijn verjaardag, tevens voor een bijzondere intentie,
jaardienst ouders Ben en Annie Min-Poels en voor hun zoons Paul en Dick tevens voor Leo Pouwels en dochter Kitty
Lector: Catherine Mijnster
Na de H. Mis een kerkdeurcollecte voor de
zieken/bezinningsmiddag op dinsdag 10 september.

Maandag 9 september.

9:00 uur: H. Mis
Voor: overleden familie de Vilder-Rutte,
jaardienst Petronella Baeten-Martens

Dinsdag 10 september.

9:00 uur: H. Mis
Voor: ouders de Bruijn en ouders Janssen
14:00 uur: ziekenmiddag in Anno ‘54

Woensdag 11 september.

9:00 uur: H. Mis
Voor: H. Hendrix,

Donderdag 12 september.

9:00 uur: H. Mis
Voor: ouders en kinderen die voor de keuze staan de communie of het vormsel te doen, dat zij hierbij Gods licht en liefde mogen ervaren om hun geloofsleven een plaats te geven.

Vrijdag 13 september. H. Johannes Chrysostomus

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze bisschop Harrie en alle priesters in ons bisdom dat zij met Gods kracht en liefde voor ons een teken van licht mogen zijn
11:30 uur: Uitvaartdienst Frans van Enckevort