misintenties week 38-2019

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 14 september t/m vrijdag 20 september 2019

Zaterdag 14 september Kruisverheffing

18:30 uur: Woord- en Communieviering in
’t Schöpke-de Mulder (Veltum)
19:15 uur: H. Mis
Voor: Theo Creemers,
familie Creemers-Theunissen,
familie Dericks-Jacobs,
familie Claessen-Jacobs,
familie Janssen-Jacobs
Lector: Annie Schaminee

Zondag 15 september

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor: overleden ouders Hans en Mya Janssen-Bogman,
Gertie Pelser-Kieboom en overleden ouders,
jaardienst Martien Verschuuren en overleden ouders Verschuuren-Dirkcx
Lector: Arthur Gerritzen

Maandag 16 september HH. Cornelius en Cyprianus

9:00 uur: H. Mis
Voor: de priesters in ons dekenaat dat zij voor ons een voorbeeld van hun geloof in de levende Heer mogen zijn.

Dinsdag 17 september

9:00 uur: H. Mis
Voor: overleden familie de Vilder-Rutte

Woensdag 18 september

9:00 uur: H. Mis
Voor: voor alle ontheemden dat zij een veilig thuis mogen vinden.

Donderdag 19 september

9:00 uur: H. Mis
Voor: Antoon en Gerda Janssen-Keilholz

Vrijdag 20 september H. Andreas Kim Taegǒn

9:00 uur: H. Mis
Voor: Hans Gijsen, 
overleden familie de Vilder-Rutte
10:00 uur: Uitvaartdienst Huub Nabben