misintenties week 39-2019

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 21 september t/m vrijdag 27 september 2019

Zaterdag 21 september H. Matteüs

18:30 uur: Woord- en Communieviering in
’t Schöpke-de Mulder (Veltum)
19:15 uur: H. Mis
Voor: zeswekendienst Joost van Haren,
jaardienst Harrie Janssen en dochter Eveline,
Martien Lensen,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,
jaardienst Nelly van Dijk-Crommentuijn
en overleden familie van Dijk-Crommentuijn,
ouders Franssen-van Gerven,
Jan Franssen,
Grada Hubbers en overleden familie
Lector: Arthur Gerritzen

Zondag 22 september

9:30 uur: Hoogmis een viering met speciale aandacht voor kinderen en het gezin. (gezinsviering)
Voor: zeswekendienst Pierre Coopmans,
Mia Peeters-Clephas en overleden familieleden Peeters en Clephas
Lector: Twan Peeters

16:00 uur: Orgelconcert: Organist is Theo Hes

Maandag 23 september H. Pius van Pietrelcina

9:00 uur: H. Mis
Voor: Voor medechristenen die zich verloren voelen en de weg zijn kwijtgeraakt. Mogen wij met Gods hulp laten voelen dat ze erbij horen en voor hun klaarstaan om te helpen.

Dinsdag 24 september

9:00 uur: H. Mis
Voor: de heer Frans Herens vanwege zijn trouwdag

Woensdag 25 september

9:00 uur: H. Mis
Voor: Voor onszelf en onze medemensen. Dat we vanuit ons geloof blijven vertrouwen en ons daardoor gesterkt weten.

Donderdag 26 september

9:00 uur: H. Mis
Voor: voor een bijzondere intentie.

Vrijdag 27 september H. Vincentius de Paul

9:00 uur: H. Mis
Voor: Truus Messemaeckers-Schreinemachers