misintenties week 45-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 3 november 2018 t/m vrijdag 9 november 2018

Zaterdag 3 november:

18.30 Woord- en Communieviering in de Mulder (’t Schöpke)
19.15 u.: H. Mis:   
Voor: Als zes wekendienst voor Anton Uijterwaal,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden ouders en familie
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie.
Gerard Reijnders, namens de buurt.
Harrie Kessels
Lector: Twan Peeters

Zondag 4 november:

09:30 u.: Plechtige Hoogmis:
Voor: echtpaar Harrie en Jo Wennekers-Muijsers,
Peter Reichert,
Jan van Ham,
overleden ouders Jan en Truus Vorstenbos-Bonants.
Uit dankbaarheid,
Lector: Annie Schaminee

Maandag 5 november:

09.00 u.: H. Mis:
Voor:
Fenk Faesen

Dinsdag 6 november:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts. 
Gerrit Beerkens vanwege zijn sterfdag

Woensdag 7 november:

9.00 u.: H. Mis:
Als jaardienst voor Mia Nollen-Huijbregts.
Voor: Anton en Anna van Osch-Hebben en overleden kinderen.
Coob Geurtjens en overleden familie.

Donderdag 8 november:

09.00 u.: H. Mis:
Dat er vrede, verdraagzaamheid en gerechtigheid mogen komen tussen alle mensen.
Voor: onze eigen parochie-gemeenschap.

Vrijdag 9 november:

19:15 uur H.Mis
Voor: alle oorlogsslachtoffers.