misintenties week 46-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 10 november 2018 t/m vrijdag 16 november 2018

Zaterdag 10 november:

18.30 uur: Woord- en Communieviering in de Mulder (’t Schöpke)
19.15 uur: H. Mis:   
Voor: Gert Urselman en overleden familieleden
Zeswekendienst Agnes Reijnders-Coppus
Lector: Annie Schaminee

Zondag 11 november:

11:00 uur: Gezinsviering
12.30 uur: Doopdienst Siem van Schaijk
14:00 uur: Plechtige Hoogmis:

Voor: Francien Henkens,
Ter gelegenheid van het afscheid van Deken Smeets,
Lector: Arthur Gerritzen

Maandag 12 november:

09.00 u.: H. Mis:
Voor: Piet Claessens en ouders Claessens-Jacobs en Jelle,
Willemien de Vilder-Rutte.

Dinsdag 13 november:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts. 
Familie Pauwels-Maessen en kinderen.
Til Janssen-Pelzer en overleden familie.
Jaardienst Jacob Noijen.

Woensdag 14 november:

9.00 u.: H. Mis:
Voor: onze parochie-gemeenschap.

Donderdag 15 november:

09.00 u.: H. Mis:
Voor: alle kinderen in de parochie, die het Vormsel ontvangen en de Communie doen.

Vrijdag 16 november:

9:00 uur: H.Mis:
11:00 uur: Uitvaartdienst Thei Deenen:

Voor: de zieken in de parochie; dat zij kracht en steun mogen ontvangen.