misintenties week 49-2017

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 2 december t/m vrijdag 8 december  2017

Zaterdag 2 december: 1ste zondag van de Advent

18:30 u.: Eucharistieviering in de Mulder (`t Schöpke) Veltum
19:15 u.: H. Mis: Lector: Catherine Mijnster
Voor: overleden familie de Vilder-Rutte,
overleden ouders Janssen-Hilberts en kinderen Tiny, Nelly, Pierre en Herm,
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie,
Joos van Well en overleden familie van Well-Philipsen,

Zondag 3 december: 1ste zondag van de Advent

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Arthur Gerritzen
Voor: echtpaar Harrie en Jo Wennekers-Muijsers,
Riek Moorrees-van Otterdijk

Maandag 4 december: H. Barbara

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Frans Herens,
ter ere van de H. Barbara

Dinsdag 5 december:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden familie Thijssen-Hendrix

Woensdag 6 december: H. Nicolaas

09:00 u.: H. Mis:  
Voor: Antoon en Anna van Osch-Hebben en overleden kinderen,
Truus Hellegers-Hendriks,
ter ere van het St. Nicolaasgilde

Donderdag 7 december: H. Ambrosius

09:00 u.: H. Mis:
Voor: onze zieke parochianen

Vrijdag 8 december:
Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

09:00 u.: H. Mis:
Voor: ter ere van de H. maagd Maria