misintenties week 6-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 3 februari 2018 t/m vrijdag 9 februari 2018

Zaterdag 3 februari:

10.30 u.: Uitvaartdienst Martha van de Laar-van Elsen
18.30 u.: Eucharistieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)

19:15 u.: H. Mis: Lector: Arthur Gerritzen
Voor: Nelly Duijkers en ouders Duijkers-Philipsen en kinderen,
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie,
Harrie Hoeben vanwege zijn verjaardag, tevens voor de overleden familie

Zondag 4 februari:

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Henk Mijnster
Voor: Riek Moorrees-van Otterdijk,
Piet Weijs vanwege zijn verjaardag,
Truce Coenen,
overleden familie Raedts,
Tiny Schols en overleden familie,
jaardienst Anna Thijssen-Marcellis en tevens voor Pierre Thijssen,
Huub Philipsen vanwege zijn verjaardag,
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk, overleden kinderen en kleinkinderen,
uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60 jarig huwelijk van Toon en Mia Voesten-Pouwels, tevens voor hun overleden familieleden

Maandag 5 februari: H. Agatha

09:00 u.: H Mis:
Voor: Treesje Bouman

Dinsdag 6 februari: HH. Paulus Miki

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts

Woensdag 7 februari:

09:00 u.: H. Mis:  
Voor: Truus Hellegers-Hendriks

Donderdag 8 februari:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: een bijzondere intentie

Vrijdag 9 februari:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: alle zieke parochianen