Opgaveformulier H. Doopsel

  roepnaam dopeling:
  Achternaam dopeling:
  geslacht:
  doopnamen dopeling:
  geboorteplaats en –datum:
  Naam parochie:

  naam en roepnaam vader:
  doopnamen vader:
  geboortedatum vader:
  naam en roepnaam moeder:
  doopnamen moeder:
  geboortedatum moeder:

  adres postcode en woonplaats:
  telefoonnummer:
  ========================
  Indien van toepassing:
  plaats en datum huwelijk gemeente :
  plaats (parochie) en datum kerkelijk huwelijk :
  ========================
  naam en roepnaam van de peter*:
  naam en roepnaam van de meter*:
  * Houdt u er rekening mee dat de peetouders minstens 16 jaar, katholiek gedoopt en gevormd moeten zijn!

  Om een correcte parochieadministratie te kunnen bijhouden, wordt u gevraagd hieronder de namen en geboortedata van eventuele andere gezinsleden in te vullen:

  Uw gegevens worden louter gebruikt voor voor de ledenadministratie van de parochies.