Palmpasen stokken

Met Palmpasen werd er eerst goed geknutseld. De animo was groot en veel ouders met kinderen kwamen een Palmpasen stok maken. Het was een gezellige boel. Om 11:00 uur gingen we met de stokken naar de Eucharistieviering. Daar mochten de kinderen in processie eerst rondlopen, daarna werden de stokken op de trappen van het priesterkoor gelegd om ze na de viering weer op te halen.
Na de Eucharistieviering gingen we de stokken wegbrengen naar iemand in het verzorgingshuis Vincentius-hofje en de aanleunwoningen van Schuttersveld. De kinderen werden met enthousiasme ontvangen, sommige kinderen waren even wat terughoudend. Maar allemaal vonden ze het erg leuk om te doen en volgend jaar voor herhaling vatbaar.

Klik hier voor een fotoimpressie