Periodieke giften voortaan zonder notariële akte aftrekbaar!

Gelukkig nemen velen in Venray al jaren deel aan de “Aktie Kerkbijdrage” van de parochies in Venray. Het is u ongetwijfeld bekend dat giften aan kerkelijke instellingen voor de belastingdienst aftrekbaar zijn als deze de minimumgrens van 1% van het drempelinkomen (tenminste 100 euro) overschrijden.

Omdat u jaarlijks geld aan de kerk geeft zou het misschien te overwegen zijn om uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke schenking (minimaal 5 jaar).
Met ingang van 2014 kan dit via een onderhandse akte en hoeft er geen notaris meer aan te pas te komen. U kunt deze akte opmaken voor een termijn van 5 jaar. Het voordeel een dergelijke akte is, dat de minimumgrens komt te vervallen. Uw schenking is dan volledig aftrekbaar. Dit kan u snel een voordeel van misschien wel 100 euro of meer opleveren. U kunt dit zelf berekenen.
Zou het dan niet geweldig zijn om uw periodieke gift aan de kerk te verhogen met het bedrag dat u meer terug ontvangt van de belasting.

Voor de kerk is dit extra inkomen en voor u blijft het hetzelfde als voorheen!
Formulieren, om deze akte te laten opmaken kunt u hier downloaden. De formulieren zijn ook verkrijgbaar op de administratie van de Grote Kerk (Eindstraat 6) en van de Paterskerk (Leunseweg 5).

Comité Kerkbijdrage Grote Kerk
Drs. F. Welschen
Comité Kerkbijdrage Paterskerk
W. Megens

Voor ANBI publicatie Parochie St. Petrus’ Banden:
Klik hier

Naar kerkbijdrage algemeen