SamenKerk avonden

Ook komend najaar heten we u van harte welkom op onze Samen Kerk-vormingsavonden. Doel van de avonden is: verdieping, delen en ontmoeting.
In de organisatie van deze avonden moeten we rekening houden met de Corona-maatregelen. Daarom is aanmelding wenselijk. Dat kan bij Arthur Gerritzen telefonisch op nummer 06-46656753 of per mail op apam.gerritzen@gmail.com
Ook bij vragen kunt u contact met hem opnemen.

De avonden beginnen om 19.30 uur. De inleiding duurt gemiddeld een uur tot anderhalf uur. Daarna kan er nog nagepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Van de deelnemers aan deze avonden vragen we als tegemoetkoming voor huur van de locatie, tegemoetkoming reiskosten spreker en koffie/thee een bijdrage van € 5,00 per persoon.


Dinsdag 24-09-2020 Johan Koster: Rijk Rooys Erfgoed
Locatie: MFC De Baank in Leunen, aanvang 19:30
Johan Koster is een expert als het gaat over de zichtbaarheid van het katholieke geloof in de omgeving van Venray. Wegkruizen, heiligenbeelden, kapellen, enzovoort. Iedere plek heeft zo zijn verhaal en op deze avond nodigt hij u uit om met hem mee op verkenning te gaan in het Rijke Rooyse Erfgoed.


Dinsdag 27-10-2020 Academie Rolduc ‘on tour’ om 19:00 uur.
Waar: Parochiehuis: Markt 1, Sevenum
Inleider: Dr. Detlef Rohling, priester van het bisdom Roermond.
Ten tijde van Corona’: Hoe ‘tijden’ veranderen.
De eerste twee weken van de coronapandemie (toen noemden wij het trouwens nog ‘coronacrisis’) was één van de meest gehoorde uitspraken: “Het is allemaal zo onwerkelijk.” ‘Onwerkelijk’, omdat het leven en onze manier van leven opeens zo anders was? Omdat wij zagen dat onderschatting snel kan overgaan in verbazing en verbazing in angst? Omdat wij ons nog niet konden voorstellen dat wij wereldwijd een zelfde ervaring van een ‘tijdbreuk’ zouden meemaken? Reeds deze beknopte vragen roepen om een filosofische reflectie. Niet zozeer omdat een dergelijk fenomeen ‘ein gefundenes Fressen’ voor psychologen, sociologen en filosofen zou zijn (dat is het ondanks de tragiek ook), maar omdat wij beter willen begrijpen waar wij als mensen nu eigenlijk staan. Waar wij staan: met onze wetenschap en techniek; in onze natuur-geboden kwetsbaarheid; ondanks onze vooruit hollende economieën en dankzij onze solidariteit en menselijk verbondenheid. Deze avond wil in enkele filosofische overwegingen een bijdrage leveren tot verheldering van ons ‘standpunt’.


Dinsdag 17 november 2020 – De rol van de Nederlandse Kerk in de Tweede Wereldoorlog
Locatie: Paterskerk Venray, aanvang 19:30
In het jaar 2020 herdenken we 75 jaar bevrijding. Daarom hebben we pastoor Hamans, docent kerkgeschiedenis aan het seminarie, uitgenodigd om te komen spreken over de rol van de Kerk in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zal hij onder andere ingaan op het optreden van de bisschoppen, het verzet en de katholieke joden die met Edith Stein werden vermoord.


Dinsdag 17-12-2020 Kerk in Nood: #RedWednesday en de vrijheid om te geloven
Locatie: MFC De Baank in Leunen, aanvang 19:30
Op woensdag 25 november vraagt Kerk in Nood landelijk aandacht voor #RedWednesday door vele kerken in Nederland rood aan te lichten. Op donderdag 17 december spreekt Dennis Peters van Kerk in Nood over ‘Vrij zijn om te geloven’. De lezing gaat over onze eigen vrijheid in Nederland – wettelijk, maar ook over hoe vrij voelen deelnemers zichzelf om te geloven en hun geloof te uiten, van geloof te veranderen, enz. En natuurlijk aandacht voor schendingen van het
recht op vrijheid van godsdienst wereldwijd.

Dinsdag 12 januari 2021, Academie Rolduc ‘on tour’ om 19:00 uur.
Waar: Parochiehuis, Markt 1, Sevenum
Inleider: Dr. Lambert Hendriks, priester van het bisdom Roermond.

Mensenrechten
Mensenrechten zijn een thema dat tegenwoordig vaak ter sprake komt. Iedereen wil graag dat zijn rechten gerespecteerd worden, en we vinden het belangrijk om ook de rechten van anderen tot hun recht te laten komen. Desondanks is het niet heel gemakkelijk om overeenstemming te vinden over wat die rechten dan zijn. Hoe ver mag iemand gaan in zijn meningsuitingen en in zijn gedragingen? Ook conflicten
van mensenrechten doen zich in de maatschappij vaak voor. Het is dan de rechter die uiteindelijk moet beslissen over wat het belangrijkst is of wat het zwaarst telt. Vanuit ons geloof hebben we bepaalde overtuigingen en kijken we op een bepaalde manier aan tegen de mens. Vaak is deze zienswijze ook gekoppeld aan mensenrechten: zo is er recht van vrije meningsuiting, van godsdienst, recht op leven en vrijheid van vergadering. Hoe kunnen we vanuit ons geloof die mensenrechten tot hun recht laten komen? En hoe kunnen we anderen ervan overtuigen dat niet alleen moet gebeuren wat de meerderheid wil, maar dat mensenrechten op een veel fundamenteler niveau belangrijk zijn? Deze vragen komen aan bod in deze lezing, als er een overzicht wordt geboden van wat we onder mensenrechten verstaan, welk belang ze hebben en hoe ze beschermd moeten worden.

Dinsdag 20 april 2021, Academie Rolduc ‘on tour’ om 19:00 uur.
Waar: Paterskerk, Leunseweg 5, Venray
Inleider: R. Gruijters, pastoraal-werker,

Geloven Exegetische inleiding over Gen. 6,1-4
Genesis 6, 1-4 is één van de moeilijkste te interpreteren passages uit de Bijbel. Kerkvaders, bisschoppen, theologen, exegeten, dominees, joodse schriftgeleerden en de rabbijnen wisten zich geen raad met deze dubbelzinnige en sinistere Bijbeltekst. Desondanks vonden de Talmoedgeleerden deze Bijbelpassage belangrijker dan het verhaal over de (oer-)zonde van Adam en va. Voor joodse schriftgeleerden was dit het werkelijke verhaal van de ‘Zondeval’, want het zou verhalen hoe het ‘kwaad’ in de wereld kwam door rebellerende engelen, die gemeenschap hadden met de dochters der mensen. De ‘zonen Gods’ zijn dan de gevallen engelen en nog steeds verdedigen sommige joodse exegeten deze visie. De kerkvaders en middeleeuwse theologen waren ervan overtuigd dat de ‘Zonen van God’ nakomelingen waren van Seth, terwijl de dochters der mensen voortkwamen uit de lijn van Kaïn. Erich von Däniken beweerde zelfs dat de Zonen van God buitenaardse wezens waren. Echter, moderne exegeten hebben een andere theorie geopperd.