Tarieven-stipendia 2020

 RK-parochies Venray-Centrum    
     
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden. 275,-
Huwelijksmis 440,-
Toeslag huwelijksmis Veltumse kapel 110,-
Begrafenis/ Uitvaart 440,-
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst 360,-
Gebedsdienst ter nagedachtenis van overledene zonder H.Mis 440,-
Avondwake wanneer volgende dag geen uitvaartmis 440,-
Klik hier voor verdere info aangaande uitvaarten    
Zingen van het koor bij begrafenis- en huwelijksmis
( € 48,- koor, € 42,- dirigent, € organist € 30,-)
120,-
Avondwake wanneer volgende dag ook uitvaartmis 27,50
Gebruik kruiskapel voor opbaren overledene 100,-
DVD van uitvaart 40,-
DVD van avondwake 27,50
DVD van avondwake en uitvaart 50,-
DVD van huwelijksmis 40,-
Gestichte jaardienst:, deze gelden komen ten goede aan de parochie ( looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis).
   
5 jaar 62,50
10 jaar 125,-
20 jaar 250,-
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag    
5 jaar 137,50
10 jaar 275,-
20 jaar 550,-

kerkbijdrage 2020.

De bijdrage voor rouw-, trouw- en jubileumdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, cq crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald ( of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar onze parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. Deze minimumbijdrage is voor 2020 vastgesteld op € 110,- . Het richtsnoer voor de kerkbijdrage is 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.
Zie ook onder Kerkbijdrage

Ter verdere informatie:Opgeven van misintenties:
Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag
(niet op donderdag)
Van 9.30 tot 10.30 uur tel. 0478-550740
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder ten naamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester.
Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481

Publicatie van de misintenties in de media kan alleen als de opgave uiterlijk de maandag daarvoor is ontvangen.

Heilige Missen:
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur, gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.

In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig

Wij zijn een ANBI dat staat voor: Algemeen Nut Beoogde Instelling. Over schenkingen en legaten hoeven wij daarom geen belasting te betalen.
Mocht u vragen hebben over dit soort zaken of fiscale aspecten m.b.t. de kerkbijdrage dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester.