Tarieven-stipendia 2019

(geldbedrag om een mis te laten lezen)

     
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
10,-
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
25,-
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden.
250,-
Huwelijksmis
400,-
Toeslag huwelijksmis Veltumse kapel
100,-
Begrafenis/ Uitvaart
400,-
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst
320,-
Gebedsdienst ter nagedachtenis van overledene zonder H.Mis
400,-
Avondwake wanneer volgende dag geen uitvaartmis
400,-
Klik hier voor verdere info aangaande uitvaarten    
Zingen van het koor bij begrafenis- en huwelijksmis
( € 40,- koor, € 35,- dirigent, € organist € 25,-)
100,-
Avondwake wanneer volgende dag ook uitvaartmis
25,-
Gebruik kruiskapel voor opbaren overledene
80,-
DVD van uitvaart
35,-
DVD van avondwake
25,-
DVD van avondwake en uitvaart
25,-
DVD van huwelijksmis
35,-
Gestichte jaardienst:, deze gelden komen ten goede aan de parochie ( looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis).
   
5 jaar
50,-
10 jaar
100,-
20 jaar
200,-
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag    
5 jaar
125,-
10 jaar
210,-
20 jaar
420,-

kerkbijdrage 2019.

De bijdrage voor rouw-, trouw- en jubileumdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, cq crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald ( of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar onze parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. Deze minimumbijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 100,- . Het richtsnoer voor de kerkbijdrage is 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.
Zie ook onder Kerkbijdrage

Ter verdere informatie:Opgeven van misintenties:
Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag
(niet op donderdag)
Van 9.30 tot 10.30 uur tel. 0478-550740
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder ten naamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester.
Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481

Heilige Missen:
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur, gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.

In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig

Wij zijn een ANBI dat staat voor: Algemeen Nut Beoogde Instelling. Over schenkingen en legaten hoeven wij daarom geen belasting te betalen.
Mocht u vragen hebben over dit soort zaken of fiscale aspecten m.b.t. de kerkbijdrage dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Zie ook tarieven-stipendia 2020