Uitnodiging installatie deken

Op zondag 28 april 2019 wordt de hoogeerwaarde heer Ed Smeets, pastoor van Ubach over Worms en vicaris Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom Roermond, door Mgr. R.H.M. Maessen geïnstalleerd als deken van het dekenaat Venray, als pastoor van de parochies
Sint Petrus’ Banden en Christus Koning, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten en Franciscus van Assisi in Venray en als rector van het rectoraat Sint Jozef in Smakt.

Deze installatie vindt op die dag plaats in de Sint Petrus’ Bandenkerk in Venray tijdens een plechtige viering van de Eucharistie om 14.00 uur, voorafgegaan door de overdracht van de sleutel bij de hoofdingang van deze kerk.

Na de Mis is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe deken in Dans- en Partycentrum Anno ’54, Raadhuisstraat 6, 5801 MA in Venray.
U kunt parkeren op de parkeerplaats bij het gemeentehuis.
Namens parochies en dekenaat nodigen we u uit om bij deze feestelijke viering aanwezig te zijn.

Het kerkbestuur van de parochies in Venray.