Vastenactie 2019

Wij vragen uw steun voor twee projecten dit jaar.

Het eerste is een vervolgproject van het vorig jaar: het opzetten van kleinschalige kippen­farms in Vaharai, Batticaloa, Sri Lanka.
Zoals u zich wellicht herinnert is het district Batticaloa door de tsunami van 2004 en een langdurige burgeroorlog zwaar getroffen. Veel mensen zijn omgekomen, veel anderen moesten noodgedwongen verhuizen en er is veel schade. Geld voor exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen is er niet. De werkeloosheid is hoog. Er hebben zich de laatste jaren ruim 1200 oorlogsweduwen, samen met ruim 200 wezen en gehandicapten, gevestigd, maar zij hebben nauwelijks middelen van bestaan. Een sociaal vangnet is er niet.

Verder wordt uw bijdrage gevraagd voor Pater Frans van der Hoff, uit Ysselsteyn. Hij is mede-oprichter van het Max Havelaar fair trade keurmerk en helpt sinds 1989 Mexicaanse koffieboeren in het zuiden van Mexico bij hun streven om een eerlijke prijs voor koffie te krijgen. Sinds 2017 voert hij opnieuw actie voor deze boeren nadat ze in 2017 waren getroffen door enkele zware aardbevingen. Daarbij is in dit bergachtig gebied enorme schade aangericht aan huizen en gebouwen. Enkele dorpen zijn zelfs volledig verwoest.
Uw bijdragen aan de Vastenactie van dit jaar zullen besteed worden aan zowel het vervolgproject in Sri Lanka als de wederopbouw van het huis van pater Frans. Voor Pater Frans wordt € 2400 gevraagd, de meeropbrengst van de Vastenactie van dit jaar zal gebruikt worden voor de verdere bouw van kleinschalige kippenfarms in Sri Lanka.

Verslag actie 2018

In 2018 is via de Vastenactie in ons dekenaat ruim € 10.000 bijeengebracht. Een bedrag dat met hulp van het Missiebureau Roermond uit­eindelijk is opgelopen tot € 15.000. In Vaharai is direct na ontvangst van dit bedrag begonnen met de bouw van 30 kippenhokken. Voor elk kippenhok werden 40 kippen gekocht. Inmiddels zijn een aantal van de kippenhokken klaar. Enkele foto ’s in de flyer laten het resultaat zien. D